Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Dokumentem poświadczającym niepełnosprawność jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. 

Legitymacja zawiera:

  1. imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej;
  2. jej numer PESEL;
  3. termin ważności legitymacji - legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia (jednak w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność - nie dłużej niż na okres 5 lat);
  4. symbol przyczyny, a w przypadku osób powyżej 16 roku życia także stopień niepełnosprawności wpisywane są do legitymacji na wniosek pod postacią QR kodu, co gwarantuje pełną ochronę tych danych jako szczególnie wrażliwych.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

  1. wniosek o wydanie legitymacji na urzędowym formularzu;
  2. oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (w przypadku złożenia odwołania od orzeczenia, legitymacja nie zostanie wydana do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia);
  3. jedno aktualne zdjęcie.

Druk wniosku o wydanie legitymacji można pobrać ze strony internetowej MOPS we Wrocławiu.

opracowała Dominika Żol

aktualizacja 20.09.2017 r., Joanna Kuczyńska