Nowa metoda leczenia zaburzeń mowy

Zespół polskich naukowców opracował nową metodę leczenia osób z zaburzeniami mowy. Dzięki rehabilitacji skoncentrowanej na deficytach neuronalnych, możliwa jest poprawa sprawności językowej, przede wszystkim u osób, którym dotychczas nie pomogła klasyczna terapia logopedyczna.

O metodzie poinformowała prof. Elżbieta Szeląg Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie podczas warszawskich obchodów Światowego Tygodnia Mózgu. Bez względu na ilość włożonej pracy, w niektórych przypadkach efekty terapii mogą być mało zadowalające – mówi profesor. Brak widocznej skuteczności w terapii dotyczy około dwóch trzecich przypadków afazji, zaburzeń mowy powstałych na skutek uszkodzenia mózgu oraz wielu przypadków zaburzeń językowych wśród dzieci. Tak dzieje się w sytuacji, gdy przyczyny zaburzeń znajdują się nie na poziomie językowym, lecz tkwią głębiej – w zakłóceniu mechanizmów neuronalnych mózgu.

Usprawnieniu mowy za pomocą nowo opracowanej metody służą specjalne ćwiczenia przypominające gry komputerowe, dostosowane do poszczególnych grup wiekowych i zaburzeń. Ich celem jest usprawnienie odpowiednich neuronów, odpowiedzialnych za percepcję czasu, dzięki czemu poprawia się odbiór i przetwarzanie dźwięków.
Trening daje trwałe efekty – pokazuje badanie wykonane po 6 miesiącach. Rezonans magnetyczny dokonany w jego ramach wykazał, że w mózgu zachodzi reorganizacja neuronów.

Ćwiczenia pomagają też osobom zdrowym, które nie mają problemów językowych. Pozwalają usprawnić zdolności poznawcze, takie jak koncentrację uwagi, przyswajanie nowych informacji, pamięć, czy kojarzenie. Przydatne są zarówno u osób starszych, jak i ludzi młodych.
Obecnie metoda jest wprowadzana w Polsce i w Niemczech.

Źródło: PAP Nauka w Polsce
Oprac. D. Uberna