Rośnie zagrożenie niektórymi chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego

Polacy są dobrze chronieni przed chorobami zakaźnymi objętymi szczepieniami obowiązkowymi. Zwiększa się natomiast zagrożenie zakażeniami, przeciwko którym szczepienia są jedynie zalecane – stwierdzili eksperci podczas konferencji poświęconej szczepieniom.

Dr Marek Tomasz Szkoda z Głównego Inspektoratu Sanitarnego powiedział, że w ostatnich 10 latach w Polsce poprawiła się tzw. wyszczepialność, czyli zakres populacji jaka poddawana jest szczepieniom obowiązkowym. Ponad 95 proc. dzieci i młodzieży w wieku od 2. do 20. roku życia jest zaszczepionych przeciwko chorobom, przeciw którym szczepienia są finansowane z budżetu państwa. Podkreślił, że w naszym kraju nie było takiej sytuacji jak w Wielkiej Brytanii, gdzie jedynie w 2009 r. ponad 110 tys. dzieci nie otrzymało preparatu przeciwko odrze. Skutkiem tego jest wzrost zachorowań w tym kraju na tę groźną chorobę.

Polacy są natomiast bardziej zagrożeni wirusem polio. Powodem jest wybuch epidemii w Tadżykistanie, przypadki choroby wystapiły już także w Chinach, Rosji i Turcji.
- Światowa Organizacja Zdrowia zaliczała Ukrainę i Polskę do tych krajów europejskich, do których ta choroba również może zostać zawleczona – ostrzegał dr Szkoda.

Dr Paweł Grzesiowski z Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń” uważa, że w naszym kraju większe zagrożenie stwarzają zakażenia, przeciwko którym szczepienia są jedynie zalecane. Jako przykład podał ospę wietrzną. - W ubiegłym roku mieliśmy rekordową liczbę aż 180 tys. przypadków tej choroby, o 40 tys. więcej niż w 2009 r. Obawiam się, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej tych zakażeń, bo dobrowolnie przeciwko ospie wietrznej co roku szczepionych jest jedynie 10 tys. dzieci.

- Zalecamy, by w Polsce wprowadzono obowiązkowe szczepienia wszystkich dzieci do 2. roku życia przeciwko pneumokokom – oświadczyła dr hab. Teresa Jackowska, członek Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych. Jej zdaniem, wkrótce będą one koniecznością, gdyż wzrasta oporność tych wysoce patogennych bakterii na antybiotyki.

Dr Jackowska podkreśliła, że jedynie szczepieniami można wyeliminować u dzieci zakażenia pneumokokami, wysoce patogennymi bakteriami, wywołującymi zakażenia dróg oddechowych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsę. Przypomniała też, że dzięki szczepieniom obowiązkowym wreszcie nie ma w Polsce zakażeń wywoływanych przez Haemophilus influenza typu b.

PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński
oprac. DA