Wybierz sekcję

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Uniwersytet Dzieci otwiera podwoje

7 czerwca rozpocznie się rekrutacja na Uniwersytet Dzieci (UD). Zajęcia w Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu poprowadzą profesorowie, doktorzy i doktoranci, a także studenci z kół naukowych. 

- Nasi studenci to zupełnie zwyczajne dzieci, choć są wśród nich także jednostki bardzo zdolne i wybitne, dla których za mało jest systemowych rozwiązań edukacyjnych. Żeby się tu odnaleźć wystarczy zainteresowanie i pasja. Nasz program jest zbudowany na pytaniach, zachęcamy dzieci do zadawania pytań wykładowcom. Mamy nadzieję na zainspirowanie ich nauką, co pomaga w przyszłości zagospodarować ich zdolności. Na zajęciach indywidualnych, a także na wykładach dziecko ma możliwość podejścia do profesora i porozmawiania z nim" - powiedziała Anna Grąbczewska z UD w Warszawie.

Nauka odbywa się na czterech kierunkach, których program dostosowany jest do wieku i poziomu wiedzy dzieci. Najmłodsi poprzez zabawę i doświadczenia odkrywają bogactwo otaczającego świata. Jeden rok programu "Inspiracji" to 20 różnych dyscyplin naukowych. Kierunek "Tematy" pomaga zrozumieć świat i znaleźć odpowiedzi na pytanie "Dlaczego?". Cykl wieńczy program "Mistrz i Uczeń", w którym młodzież pogłębia wiedzę w wybranej dziedzinie i spotyka się z przedstawicielami nauki i życia publicznego.

Zainteresowanie światem, pasja odkrywania i zgoda rodziców - to wymogi rekrutacji na UD organizowany przez Fundację PAIDEIA. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-13 lat. Koszt udziału w cyklu zajęć trwającym 10 miesięcy wynosi 480 zł, jednak - aby nie tworzyć barier ekonomicznych w dostępie do edukacji - wprowadzono opłatę minimalną dla osób, które nie mają możliwości pokrycia całkowitego kosztu zajęć. Wynosi ona 360 zł.

Wszyscy tegoroczni studenci mają zagwarantowane miejsce w następnym roku akademickim. Dzieci kontynuują naukę na kierunku studiów zgodnie z rokiem urodzenia.

Program studiów

Sześcio- i siedmiolatkom dedykowany jest kierunek "Odkrywanie". Zajęcia pozwalają odpowiedzieć na najczęściej zadawane w tym wieku pytanie: "Co to jest?". W ciągu roku akademickiego dzieci będą uczestniczyły w 12 warsztatach i 2 prezentacjach. Prezentacja to nowość w programie UD, jest formą pośrednią między warsztatem a wykładem. Ten interaktywny pokaz naukowy kształtuje umiejętność trwałego skupienia uwagi, które jest potrzebne dziecku zarówno na wykładzie, jak i w szkole.

Program obejmuje następujące ścieżki naukowe: nauki przyrodnicze (świat praw natury niezależnych od człowieka), humanistyczne (człowiek jako twórca; wytwory człowieka), społeczne (człowiek jako istota społeczna, działająca w grupie), politechniczne (dzieła człowieka wynikające z jego znajomości praw natury, umiejętności twórczych i społecznego współistnienia) oraz nauki formalne (narzędzia poznania naukowego, badające prawidłowości rozumowania i porządkujące wiedzę).

Na kierunku "Inspiracje" dzieciom w wieku 8-9 lat prezentowanych jest jak najwięcej dziedzin wiedzy w oparciu o klasyczny podział nauk. Zajęcia inspirują do poszukiwań własnych pasji i poszukiwania odpowiedzi na pytanie: "Jak to się dzieje?".

Dziesięcio- i jedenastolatki próbują zrozumieć świat, a podejmując konkretne tematy szukają odpowiedzi na pytanie "Dlaczego?". "Tematy" poruszają bardziej złożone zagadnienia i uczą operacyjnego myślenia. Celem zajęć nie jest wyczerpanie danego wątku, lecz zaszczepienie sposobu myślenia opartego na stawianiu hipotez, dociekliwości i wyciąganiu wniosków. W ciągu dwuletniego kursu problematyka zajęć podporządkowana jest ośmiu zagadnieniom, po cztery na każdy rok akademicki. Zagadnienia są interdyscyplinarne.

Na kierunku "Mistrz i Uczeń" dzieci w wieku 12 i 13 lat pogłębiają wiedzę w wybranej dziedzinie i spotykają się z przedstawicielami nauki i życia publicznego. Studenci sami wybierają specjalizację seminariów. Organizatorzy zalecają, aby tematyka jednej z nich odpowiadała ich zainteresowaniom i służyła pogłębieniu wiedzy, a druga była szansą na dobre poznanie mniej znanej, lecz interesującej dziedziny nauki.

O przyjęciu dziecka do programu decyduje kolejność zgłoszenia i wniesienie opłaty. Nabór odbywa się poprzez stronę www.uniwersytetdzieci.pl . W mijającym roku akademickim UD kształcił blisko 4800 małych "studentów".

oprac. DA
źródło: PAP - Nauka w Polsce, kol/ agt/bsz