Archiwum

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Protest rodziców niepełnosprawnych dzieci pod kancelarią premiera

Zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia domagali się rodzice dzieci niepełnosprawnych, zgromadzeni pod kancelarią premiera. Z protestującymi spotkał się pełnomocnik do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, minister Bartosz Arłukowicz.


W proteście zorganizowanym 15 czerwca przez Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Rodzice przynieśli ze sobą transparenty z hasłami "Mamy prawo godnie żyć", "Chrońmy godność niepełnosprawnych" oraz "Jestem niepełnosprawny, dlatego zepchnięty na margines". Wraz z rodzicami w proteście uczestniczyły również dzieci zgromadzonych.


Obecnie rodzic niepełnosprawnego dziecka, który rezygnuje z pracy poświęcając się całkowitej opiece nad nim może liczyć na 520 zł, dziecko zaś na 150 zł. Protestujący dążą do podniesienia świadczenia pielęgnacyjnego do najniższej krajowej pensji (obecnie jest to 1386 zł brutto).

Jedna z organizatorek manifestacji, Iwona Hartwich, przypomina, że premier obiecywał w 2009 roku, iż w ciągu trzech lat zostaną wypracowane możliwości takiej zmiany. Niestety do tej pory nie odpowiada na listy protestujących rodziców.

Przed spotkaniem z rodzicami dzieci niepełnosprawnych Arłukowicz powiedział, że prowadził rozmowy na ten temat z minister pracy i polityki społecznej, Jolantą Fedak. Minister, lekarz pediatra, zaznaczył również, że problemy rodzin dzieci z niepełnosprawnością są mu bliskie z racji posiadanej profesji.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli również przedstawiciele resortu pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania uzgodniono, że przeanalizowane zostaną problemy dotyczące pomocy udzielanej rodzinom osób niepełnosprawnych, w szczególności osobom wymagającym stałej całodobowej opieki - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.


Oprac. D. Uberna

Źródło: Rynek Zdrowia