Odroczenie obowiązku szkolnego – zmiany w obowiązujących przepisach od roku szkolnego 2012/2013

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zmiany w zakresie wieku, do którego może być odroczony obowiązek szkolny (art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Fundacja Promyk Słońca zwróciła się z prośbą o oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące daty wejścia w życie nowelizacji ustawy. 

Do Fundacji Promyk Słońca zgłaszali się bowiem rodzice dzieci niepełnosprawnych z informacją, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne odmawiają wydania orzeczenia o odroczeniu obowiązku szkolnego na rok szkolny 2011/2012 w stosunku do dzieci urodzonych w 2002 r., argumentując, że wg nowych przepisów obowiązek szkolny może być odroczony tylko do ukończenia przez dziecko ósmego roku życia (a nie jak dotychczas do dziesiątego roku życia). Tymczasem z treści art. 26 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw wynika, że przepis ten wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2014 r., a zatem będzie obowiązywał począwszy od roku szkolnego 2014/2015.


Obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Przepis ten obowiązuje do 31 sierpnia 2014 r., a zatem obejmuje jeszcze rok szkolny 2013/2014.


Nowy przepis, zgodnie z którym obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, wchodzi w życie 1 września 2014 r.

Opracowała: Dominika Żol