Nowe możliwości w leczeniu padaczki

Neurolodzy z Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili pionierskie badania wśród dzieci, u których w okresie prenatalnym lub okołoporodowym wykryto stwardnienie guzowate. Wyniki tych badań mogą zostać uznane za przełom w leczeniu padaczki.

Dotychczasowe leczenie przeciwpadaczkowe lekarze wprowadzali jak najszybciej, ale już po wystąpieniu napadów. Tymczasem uczeni z Centrum Zdrowia Dziecka wdrożyli terapię na wcześniejszym etapie – gdy zapis kontrolny EEG świadczył o zbliżającym się ataku epilepsji. Badania potwierdziły, że takie postępowanie zmniejsza nasilenie choroby i ryzyko upośledzenia umysłowego. Zespołem neurologów CZD kierował  prof. Sergiusz Jóźwiak.


W Polsce na stwardnienie guzowate choruje kilka tysięcy dzieci. U większości  pacjentów występują powikłania związane z ośrodkowym układem nerwowym, w tym napady padaczkowe. Ich pojawienie się w najwcześniejszym okresie życia dziecka zwiększa prawdopodobieństwo upośledzenia umysłowego.

Źródło: RynekZdrowia.pl