Razem w pełni sprawni. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

W 2013 roku kontynuowaliśmy projekt „Razem w pełni sprawni”, współfinansowany przez jego pomysłodawcę i inicjatora, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem tego projektu jest zmiana świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, likwidowanie uprzedzeń i stereotypów, uwrażliwianie nauczycieli i uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością, budowanie społeczeństwa otwartego, bez barier.

Od kwietnia do grudnia 2013 roku realizowane były trzy główne elementy projektu:

1. Warsztaty dla nauczycieli (3 dwudniowe spotkania dla 62 nauczycieli, które odbywały się w Karpaczu w maju, wrześniu i październiku). Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie poszukiwali rozwiązań:

  • jak stać się nowoczesną szkołą - przyjazną osobom niepełnosprawnym,
  • jak przezwyciężać obawy i zahamowania uczniów przed niepełnosprawnością,
  • jak budować system wsparcia i pomocy dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej,
  • jak pracować z zespołem zróżnicowanym pod względem potrzeb i możliwości edukacyjnych,
  • jak przeciwdziałać objawom wypalenia zawodowego,
  • jak radzić sobie z presją społeczną wywieraną na szkoły przez rodziców, władze oświatowe, władze lokalne, media etc.

2. Warsztaty na temat niepełnosprawności dla uczniów w szkołach (30 spotkań prowadzonych przez osoby z niepełnosprawnością

3. Miniprojekty w szkołach - każda ze szkół uczestniczących w projekcie opracowała swój własny projekt związany z tematyką niepełnosprawności. We wszystkich 30 szkołach w działaniach tych wzięło udział około 3 tys. uczniów.

10 grudnia odbyła się konferencja pt. „Razem w pełni sprawni – dobre praktyki w szkole i jej otoczeniu”, która była okazją do podsumowania projektu. Patronat honorowy nad konferencją objął Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń.

Zobacz prezentację

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego