Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 stycznia 2014 r. zmarł

prof. Theodor Hellbrügge


wybitny lekarz, pedagog, twórca pediatrii społecznej,
prekursor idei integracji dzieci z niepełnosprawnością.

Członek Rady Fundatorów Fundacji "Promyk Słońca"

Zaszczytem jest dla nas móc kontynuować Jego dzieło.

Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji "Promyk Słońca"