IV Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI (OTBK SI)

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (PSTIS) ogłasza w dniach 23-29 listopada 2015 roku IV Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI (OTBK SI).

Każdy Rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno-motorycznym (zmysłowo-ruchowym) swojego dziecka będzie mógł skorzystać nieodpłatnie z pomocy terapeuty integracji sensorycznej SI.

W dniu 20 listopada 2015 roku na stronie Stowarzyszenia (www.pstis.pl) pojawią się adresy oraz telefony do terapeutów zrzeszonych w PSTIS, którzy będą brali udział w OTBK SI. Czas przewidziany na konsultację jednego dziecka powinien wynosić od 30 do 45 minut. W czasie konsultacji rodzice otrzymają wyłącznie ustną informację na temat rozwoju dziecka oraz wskazania do dalszego postępowania.


źródło: organizator